EUR | USD

Calculator spanningsverdeling

Over:

Een spanningsverdeler is een passief lineair circuit dat een uitgangsspanning (Vuit) produceert die een fractie is van de ingangsspanning (V1). Spanningsverdelers worden gebruikt voor het aanpassen van het signaalniveau, voor actieve bias van apparaten en versterkers en voor het meten van spanningen

Spanningsverdeler

Ingangsspanning (V1):
V
1e weerstand (R1):
Ω
2e weerstand (R2):
Ω
Uitgangsspanning (Vuit):
V =

Indien onder belasting

Belasting (RL):
Ω
Uitgangscircuitspanning:
V =
Door de voeding geleverd vermogen:
W =
Vermogen dat wordt geleverd aan de belastingsweerstand (RL):
W =
% van het totale vermogen dat de belasting ontvangt:
% =