Voedingen - montage op printplaat

3.126 Resultaten
Voedingen - montage op printplaat Categorieën

Voedingen - montage op printplaat


Op een printplaat gemonteerde voedingen zijn apparaten die worden gebruikt om elektrische stroom van een bron om te zetten in een formaat dat geschikt is om een gewenste belasting te voeden, en die zijn ontworpen om fysiek en mechanisch binnen een toepassing te worden verbonden door middel van bevestiging op een printplaat. Binnen de categorie wordt verder onderscheid gemaakt naar gelang van de algemene aard van de uitgevoerde transformatie.