Privacy beleid

Revisie 4.3

Digi-Key Privacyverklaring

DATUM VAN LAATSTE WIJZIGING

4. februari 2021

Digi-Key respecteert uw recht op privacy. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd wie we zijn, hoe we persoonlijke gegevens over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de activiteiten van Digi-Key Corporation (handelend onder de naam Digi-Key Electronics) en zijn groepsmaatschappijen, waaronder Digi-Key Electronics Germany GmbH en Digi-Key Services, Inc., waarnaar in deze Privacyverklaring wordt verwezen als ‘Digi-Key’.

Als u vragen of opmerkingen hebt over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

We raden u aan deze Privacyverklaring volledig door te lezen zodat u volledig op de hoogte bent. Als u echter alleen geïnteresseerd bent in een bepaald gedeelte van deze Privacyverklaring, kunt u op de relevante link hieronder klikken om naar die paragraaf te gaan.

Wat doet Digi-Key?

Digi-Key is een erkende distributeur van elektrische componenten en andere producten, met een hoofdkantoor in de VS maar met dochterondernemingen of geaffilieerde bedrijven in andere landen over de hele wereld.

Meer informatie over Digi-Key is te vinden op de pagina ‘Over Digi-Key’ van onze website.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Digi-Key en waarom?

De persoonlijke gegevens die we mogelijk over u verzamelen, worden globaal in de volgende categorieën ingedeeld:

 • Informatie die u vrijwillig verstrekt
 • Bepaalde delen van onze website kunnen u vragen om vrijwillig persoonlijke gegevens te verstrekken. We kunnen u bijvoorbeeld vragen om uw contactgegevens te verstrekken om een account bij ons te registreren, om een bestelling die u bij ons plaatst uit te voeren, om u te abonneren op onze nieuwsbrieven of andere marketingcommunicatie en/of om vragen aan ons in te dienen. We verzamelen ook uw creditcardgegevens wanneer u een aankoop bij ons doet. Om welke persoonlijke gegevens u wordt gevraagd en de redenen waarom u wordt gevraagd deze te verstrekken, zullen u duidelijk worden gemaakt op het moment dat wij u vragen om uw persoonlijke gegevens te verstrekken (tenzij dit duidelijk is uit de context).

  Als u opmerkingen achterlaat op de website, kan informatie die aan die opmerking is gekoppeld, zoals uw gebruikersnaam en het tijdstip van de post, worden opgeslagen. Informatie wordt ook verzameld via onze online chatservice (zoals uw chat-inloggegevens en chatcommunicatie, die we monitoren voor kwaliteitsdoeleinden).

  Als de website gebruikers toestaat om publiekelijk een inzending te plaatsen en u besluit om dit te doen zodat deze op de website verschijnt, is het mogelijk dat uw naam op de website verschijnt in verband met uw geplaatste inzending.

 • Informatie die we automatisch verzamelen
 • Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij en onze externe serviceproviders of partners bepaalde informatie automatisch van uw apparaat verzamelen. In sommige staten en landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijke gegevens onder de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming.

  De automatisch verzamelde gegevens kunnen informatie bevatten zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, browsertype, besturingssysteem, datum en tijdstip van het bezoek, referentiewebsite, de bij het zoekprogramma ingevoerde zoektermen om op onze website te komen, brede geografische locatie (bijv. locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie. De gegevens kunnen ook informatie bevatten over de interacties tussen uw apparaat en onze website, waaronder welke pagina's u hebt geopend en op welke links u hebt geklikt.

  Het verzamelen van deze informatie geeft ons een beter inzicht in de bezoekers die onze website bezoeken, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website voor hen interessant is. Deze informatie wordt gebruikt voor onze interne analysedoeleinden, om de kwaliteit en relevantie van onze website en diensten voor onze bezoekers te verbeteren en om de veiligheid van onze website te verbeteren.

  Sommige van deze informatie is noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en kan worden verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare volgtechnologie, zoals verder uitgelegd in het gedeelte ‘Cookies, vergelijkbare trackingtechnologie en externe dienstenleveranciers’ hieronder.

 • Informatie die we verkrijgen van bronnen van derden
 • Onze website kan links bevatten naar websites van derden, ingesloten inhoud die afkomstig is van of verband houdt met websites en services van derden en knoppen van websites en services van derden (zoals knoppen voor het delen op sociale media). Van tijd tot tijd kunnen we persoonlijke gegevens over u ontvangen van externe bronnen.

  Deze externe bronnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, leveranciers, webanalysediensten van derden en sociale mediaplatforms, zoals YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. De soorten informatie die we van deze derde partijen kunnen ontvangen, omvat informatie over uw webactiviteit over hoe u omgaat met onze website en hun diensten en geaggregeerde analyses. We gebruiken deze informatie om onze website en diensten te verbeteren, informatie en advertenties te verstrekken en om verzamelde klikstatistieken en trends te kunnen analyseren.

Met wie deelt Digi-Key mijn persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens aan de volgende categorieën ontvangers bekendmaken:

 • aan onze geassocieerde bedrijven en externe leveranciers, partners en serviceproviders (bijvoorbeeld om de levering of drop-shipment van bestelde producten te ondersteunen, om functionaliteit te bieden op onze website of te helpen bij het verbeteren van onze services of de beveiliging van onze website, om reclameservices en webanalyse aan te bieden of voor orderuitvoering of marktonderzoeksdoeleinden) of diegenen die anderszins persoonlijke gegevens verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring of aan u worden meegedeeld wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen. We maken bijvoorbeeld gebruik van diensten van onze externe partners om apparaten te detecteren die te maken hebben met fraude en andere soorten kwetsbaarheden in informatiebeveiliging om de beveiliging op onze website en andere internetpagina's te verbeteren;
 • aan alle bevoegde wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, overheidsinstanties, rechtbanken of andere derde partijen waarbij wij geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, (iii) als onderdeel van een rechtszaak of onderzoek of (iv) om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen;
 • aan kredietinformatiebureaus voor identiteits- en kredietcontrole bij het plaatsen van een bestelling en periodiek als u een open account bij ons hebt;
 • aan een feitelijke of potentiële koper (en zijn of haar agenten en adviseurs) in verband met een daadwerkelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van enig deel van ons bedrijf of als onderdeel van reorganisatie, faillissement of verandering in eigendomscontrole, op voorwaarde dat we de ontvanger informeren dat hij of zij uw persoonlijke gegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden vermeld;
 • aan alle andere personen met uw toestemming voor de openbaarmaking.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens (EER-bezoekers en anderen waar van toepassing)

Onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke gegevens hangt af van de persoonlijke gegevens in kwestie en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.

Normaal gesproken zullen we echter alleen persoonlijke gegevens van u verzamelen (i) waar we de persoonlijke gegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren, (ii) wanneer de verwerking in ons legitieme belang is en niet wordt overschreven door uw rechten of (iii) waar wij uw toestemming hebben om dit te doen.

Als u vragen hebt over of meer informatie wilt over de rechtsgrondslag waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onder ‘Hoe u contact met ons kunt opnemen’ hieronder.

Cookies, vergelijkbare trackingtechnologie en externe dienstenleveranciers

We gebruiken cookies, webbakens, pixeltags en vergelijkbare trackingtechnologie (gezamenlijk ‘Cookies’) om persoonlijke gegevens over u te verzamelen en te gebruiken, inclusief voor op uw belangstelling gebaseerde advertenties. Meer informatie over de soorten Cookies die we gebruiken, waarom we die gebruiken en hoe u Cookies kunt beheren, is te vinden in onze Cookieverklaring.

We kunnen verschillende externe serviceproviders gebruiken om ons te helpen bij het aanbieden van onze website en diensten, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen en hosten van onze website en om ons te helpen het gebruik van onze website te begrijpen, zoals Google Analytics, om ons informatie te verstrekken en om u reclame met betrekking tot onze website en onze producten en diensten aan te bieden. Wij kunnen ook informatie over u van deze externe serviceproviders verzamelen of anderszins verkrijgen. Deze externe serviceproviders kunnen informatie verzamelen, opslaan en delen zoals verder bepaald in het privacybeleid van die externe providers.

Google, Inc kan de verzamelde gegevens gebruiken om het gebruik van de website te traceren en onderzoeken, om rapporten op te stellen over de activiteiten van de website en om deze te delen met andere diensten van Google, Inc. Google, Inc. kan de verzamelde gegevens ook gebruiken om de reclame van zijn eigen reclamenetwerk te contextualiseren en te personaliseren, om u reclame aan te bieden op basis van uw bezoek aan onze website en andere internetsites. U kunt het privacybeleid van Google hier bekijken: https://policies.google.com/privacy?hl=en, met meer informatie hier: https://www.google.com/policies/privacy/partners/ (inclusief informatie over hoe u kunt bepalen welke informatie via uw advertentie-instellingen wordt gedeeld) en hier: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

U kunt het verzamelen van de door Google Analytics gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van onze website en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren, met meer informatie over hoe u zich kunt afmelden voor gegevensverzameling door Google Analytics zoals hier wordt uitgelegd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze link bevat instructies voor het installeren van een opt-out-cookie op uw apparaat. Hierdoor wordt het verzamelen van gegevens door Google Analytics in de toekomst voor deze website en voor deze browser verhinderd zolang de opt-out-cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

De volgende links bieden informatie over de gegevens die Facebook verzamelt en hoe deze worden gebruikt met betrekking tot reclame, samen met methoden om u af te melden voor het verzamelen en delen van informatie: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en https://www.facebook.com/policy.php.

Hoe houdt Digi-Key mijn persoonlijke gegevens veilig?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen en verwerken, te beschermen. De maatregelen die we gebruiken, zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat past bij het risico van het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Zo is de website van Digi-Key uitgerust met Secure Sockets Layer (SSL)-technologie. Online bestellingen bij Digi-Key kunnen alleen worden geplaatst vanuit een browser die SSL ondersteunt. Wanneer dit het geval is, gaat uw browser automatisch naar een veilige modus wanneer u aankopen doet. Als uw browser geen SSL ondersteunt of als u bestellingen wilt plaatsen met behulp van een andere methode dan de website, raadpleeg dan de ‘Veelgestelde vragen over bestellingen’ voor alternatieve bestelmethoden.

Als u een klacht over onze website wilt indienen, kunt u ons een e-mail sturen op security@digikey.com.

Internationale gegevensoverdrachten

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt in andere landen dan het land waar u woonachtig bent. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten in uw land en die in sommige gevallen mogelijk niet dezelfde bescherming bieden.

Onze websiteservers bevinden zich in de VS en onze groepsmaatschappijen en externe serviceproviders en partners zijn wereldwijd actief. Dit betekent dat wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen wij deze in elk van deze landen kunnen verwerken.

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Deze maatregelen omvatten het implementeren van de standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie, waar dit passend is, die op verzoek kunnen worden verstrekt. We hebben vergelijkbare passende waarborgen geïmplementeerd bij onze externe dienstverleners en partners en verdere details kunnen ook op verzoek worden verstrekt.

Dataretentie

We bewaren persoonlijke gegevens die we van u verzamelen als we een voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om u de door u gevraagde service te bieden of om te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke, fiscale, nalevings- of boekhoudkundige vereisten).

Wanneer er geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak is om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we uw persoonlijke gegevens veilig bewaren en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Uw gegevensbeschermingsrechten

U hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken, onze verwerking ervan wilt bevestigen of verwijdering of anonimisering wilt aanvragen, kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder ‘Hoe contact met ons op te nemen’ hieronder.
 • Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons vragen om verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of portabiliteit van uw persoonlijke gegevens aanvragen. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder ‘Hoe contact met ons op te nemen’ hieronder.
 • U hebt het recht om u op elk gewenst moment af te melden voor de marketingcommunicatie die wij u sturen. U kunt dit recht uitoefenen door op de link ‘uitschrijven’ of ‘afmelden’ in de marketinge-mails te klikken. Wilt u zich afmelden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing), neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens onder ‘Hoe u contact met ons kunt opnemen’ hieronder.
 • Evenzo, als we uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u op elk gewenst moment uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van eventuele verwerking die we voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die is uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte zijn hier beschikbaar.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen, of hun gemachtigde vertegenwoordigers indien toegestaan door het toepasselijk recht, die hun rechten ten aanzien van gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming.

Kinderen

De website is niet bedoeld om naar persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar te vragen of om deze te verzamelen of te verwerken. Als u een ouder of voogd bent, neem dan contact met ons op als u van mening bent dat er informatie over een kind door ons is verzameld via onze website.

Niet traceren

Momenteel houdt de website geen rekening met ‘niet volgen’-instellingen in webbrowsers en biedt de website u niet de mogelijkheid om ons te verzoeken uw gebruik van de websiteservices niet volgen.

Websites van derden

De Digi-Key website kan links naar andere websites bevatten. Digi-Key is niet verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die op deze websites van derden wordt verzameld en Digi-Key bewaakt of aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of inhoud van deze andere websites.

Privacyrechten voor Nevada

Een geverifieerd verzoek onder de wetgeving van Nevada om geen persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld of zullen verzamelen te verkopen, kunt u sturen naar customer.inactive@digikey.com. Schrijf ‘Request for Nevada Opt-Out’ (verzoek om Nevada opt-out) in de onderwerpregel en in de hoofdtekst van uw van uw e-mailbericht. Digi-Key verkoopt momenteel geen persoonlijke gegevens aan derden overeenkomstig de wetgeving van Nevada.

Privacyrechten voor Californië

Volgens de California Consumer Privacy Act (de ‘CCPA’) hebben inwoners van Californië de volgende rechten en recht op de volgende openbaarmakingen:

Recht om te weten. Consumenten in Californië hebben het recht te verzoeken dat we de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken, openbaar maken en verkopen, bekendmaken. Raadpleeg de paragraaf ‘Een verzoek indienen’ hieronder om de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken, openbaar maken en verkopen, op te vragen. Raadpleeg ook de volgende tabel met de categorieën persoonlijke gegevens die we verzamelen, de bronnen van persoonlijke gegevens, de zakelijke of commerciële doeleinden waarvoor persoonlijke gegevens worden gebruikt en de categorieën van derden met wie persoonlijke gegevens worden gedeeld.

Identificaties (zoals naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatie, online-id, IP-adres, e-mailadres, accountnaam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer of soortgelijke identificaties)

Nu of in de afgelopen 12 maanden verzameld?

Categorieën van bronnen

Zakelijk of commercieel doel waarvoor de informatie zal worden gebruikt

Categorieën van derden met wie persoonlijke gegevens worden gedeeld (zie ook de paragraaf ‘Met wie deelt Digi-Key mijn persoonlijke gegevens?’ hierboven)

Digi-Key verzamelt identificaties zoals die hierboven vermeld. We verzamelen doorgaans geen burgerservicenummers, rijbewijsnummers en paspoortnummers van klanten.

Rechtstreeks van personen die informatie aan ons verstrekken; bepaalde informatie wordt automatisch verzameld van bezoekers aan websites; reclame- en marketingpartners; aanbieders van bedrijfsrapporten, aanbieders van werknemergerelateerde diensten; gelieerde ondernemingen

Uitvoeren van diensten en afhandelen van bestellingen; bijhouden van accountinformatie; bieden van klantenservice; verifiëren van klantgegevens; verwerken van betalingen; leveren van reclame- en marketingdiensten; analyses; audits met betrekking tot interacties en transacties met klanten; detectie en verbetering van beveiliging; verbeteren van producten en diensten

Aanbieders en leveranciers van marketing- en reclamediensten; beveiligingsdiensten; verwerkers van betalingen en chargeback; leveranciers; providers van analysediensten; post- en verzenddiensten; overheidsinstellingen en wetshandhaving, indien nodig; aanbieders van werknemergerelateerde diensten; gelieerde ondernemingen

Financiële, medische of gezondheidsinformatie (zoals polisnummer van verzekeringen, bankrekeningnummer, creditcardnummer, bankkaartnummer of andere financiële informatie, medische informatie of informatie over de ziektekostenverzekering)

Nu of in de afgelopen 12 maanden verzameld?

Categorieën van bronnen

Zakelijk of commercieel doel waarvoor de informatie zal worden gebruikt

Categorieën van derden met wie persoonlijke gegevens worden gedeeld

Digi-Key verzamelt bepaalde financiële informatie. We verzamelen geen medische of gezondheidsinformatie van klanten.

Rechtstreeks van personen die informatie aan ons verstrekken; aanbieders van bedrijfsrapporten; providers van arbeidsgerelateerde services

Uitvoeren van diensten en het afhandelen van bestellingen; boekhoudkundige doeleinden; salarisadministratie en werknemergerelateerde activiteiten

Verwerkers van betalingen en chargebacks, bedrijven voor financiële verslaggeving of leveranciers van adresverificatie; aanbieders van werknemergerelateerde diensten

Kenmerken van beschermde classificaties onder de Californische of federale wetgeving van de VS (zoals ras, huidskleur, nationale afkomst, religie, leeftijd, sekse, geslacht, geslachtsidentiteit, geslachtspecifieke expressie, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, medische aandoeningen, afkomst, genetische informatie, beperkingen, burgerschapsstatus en militaire en veteranenstatus)

Nu of in de afgelopen 12 maanden verzameld?

Categorieën van bronnen

Zakelijk of commercieel doel waarvoor de informatie zal worden gebruikt

Categorieën van derden met wie persoonlijke gegevens worden gedeeld

Alleen werknemers, tenzij het om nalevingsredenen verplicht is om de geboortedatum te verkrijgen.

Rechtstreeks van personen die informatie aan ons verstrekken

Naleving; werknemergerelateerde activiteiten

Aanbieders van werknemergerelateerde diensten

Commerciële informatie (zoals transactiegeschiedenis, producten of diensten die zijn gekocht, verkregen of overwogen, records van persoonlijke eigendommen of andere aankoop- of consumergeschiedenissen of -tendensen)

Nu of in de afgelopen 12 maanden verzameld?

Categorieën van bronnen

Zakelijk of commercieel doel waarvoor de informatie zal worden gebruikt

Categorieën van derden met wie persoonlijke gegevens worden gedeeld

Commerciële informatie met betrekking tot aankopen wordt verzameld

Rechtstreeks van personen die informatie aan ons verstrekken; webbrowsers en -apparaten; reclame- en marketingpartners

Uitvoeren van diensten en afhandelen van bestellingen; bijhouden van accountinformatie; bieden van klantenservice; verifiëren van klantgegevens; leveren van reclame- en marketingdiensten; analyses; audits met betrekking tot interacties en transacties met klanten; detectie en verbetering van beveiliging; verbeteren van producten en diensten

Vertegenwoordigers van leveranciers op het gebied van verkoop en marketing; aanbieders en leveranciers van marketing- en reclamediensten; aanbieders van analysediensten; overheidsinstanties en wetshandhaving, indien nodig; gelieerde ondernemingen

Biometrische informatie (fysiologische, biologische of gedragskenmerken, inclusief beelden, spraakopnamen, toetsaanslagpatronen)

Nu of in de afgelopen 12 maanden verzameld?

Categorieën van bronnen

Zakelijk of commercieel doel waarvoor de informatie zal worden gebruikt

Categorieën van derden met wie persoonlijke gegevens worden gedeeld

Digi-Key maakt het stellen van vragen over producten mogelijk met behulp van spraakservices; telefoongesprekken kunnen worden opgenomen; foto's van werknemers

Rechtstreeks van personen die informatie aan ons verstrekken

Bieden van klantenservice; werknemergerelateerde activiteiten; trainingsdoeleinden

Aanbieders van werknemergerelateerde diensten; serviceproviders van technologieën

Informatie over internetactiviteiten of andere elektronische netwerkactiviteiten (zoals browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over een interactie met een website, toepassing of advertentie)

Nu of in de afgelopen 12 maanden verzameld?

Categorieën van bronnen

Zakelijk of commercieel doel waarvoor de informatie zal worden gebruikt

Categorieën van derden met wie persoonlijke gegevens worden gedeeld

Digi-Key verzamelt elektronische id's zoals IP-adres, cookies, browsen en interactie-activiteiten op websites en andere apparaat- of browser-id's.

Webbrowsers en -apparaten

Uitvoeren van diensten en afhandelen van bestellingen; bijhouden van accountinformatie; bieden van klantenservice; verifiëren van klantgegevens; leveren van reclame- en marketingdiensten; analyses; audits met betrekking tot interacties en transacties met klanten; detectie en verbetering van beveiliging; verbeteren van producten en diensten

Aanbieders en leveranciers van marketing- en reclamediensten; beveiligingsdiensten; leveranciers; providers van analysediensten; overheidsinstellingen en wetshandhaving, indien nodig; aanbieders van werknemergerelateerde diensten; gelieerde ondernemingen

Geolocatie

Nu of in de afgelopen 12 maanden verzameld?

Categorieën van bronnen

Zakelijk of commercieel doel waarvoor de informatie zal worden gebruikt

Categorieën van derden met wie persoonlijke gegevens worden gedeeld

Digi-Key kan geolocatie verzamelen, maar onze mobiele toepassing verzamelt of verwerkt geen geolocatiegegevens.

Webbrowsers en -apparaten

Verifiëren van klantgegevens; fraudedetectie, beveiligingsdetectie en -verbetering; verbeteren van producten en services

Aanbieders en leveranciers van marketing- en reclamediensten; beveiligingsdiensten; aanbieders van werknemergerelateerde diensten

Audio, elektronische, visuele, thermische olfactorische of soortgelijke informatie

Nu of in de afgelopen 12 maanden verzameld?

Categorieën van bronnen

Zakelijk of commercieel doel waarvoor de informatie zal worden gebruikt

Categorieën van derden met wie persoonlijke gegevens worden gedeeld

Digi-Key maakt het stellen van vragen over producten mogelijk met behulp van spraakservices; telefoongesprekken kunnen worden opgenomen; foto's van werknemers

Rechtstreeks van personen die informatie aan ons verstrekken

Uitvoeren van diensten; bieden van klantenservice; leveren van reclame- en marketingdiensten; analyses; audits met betrekking tot interacties en transacties met klanten; detectie en verbetering van beveiliging; verbeteren van producten en diensten

Aanbieders en leveranciers van marketing- en reclamediensten; beveiligingsdiensten; aanbieders van werknemergerelateerde diensten; gelieerde ondernemingen

Professionele en arbeidsgerelateerde informatie

Nu of in de afgelopen 12 maanden verzameld?

Categorieën van bronnen

Zakelijk of commercieel doel waarvoor de informatie zal worden gebruikt

Categorieën van derden met wie persoonlijke gegevens worden gedeeld

Professionele en arbeidsgerelateerde informatie wordt verzameld voor klanten en werknemers.

Rechtstreeks van personen die informatie aan ons verstrekken; aanbieders van werknemergerelateerde diensten die u opdracht geeft gegevens met ons te delen

Uitvoeren van diensten en afhandelen van bestellingen; bijhouden van accountinformatie; bieden van klantenservice; verifiëren van klantgegevens; leveren van reclame- en marketingdiensten; analyses; audits met betrekking tot interacties en transacties met klanten en werknemers; detectie en verbetering van beveiliging

Aanbieders en leveranciers van marketing- en reclamediensten; beveiligingsdiensten; leveranciers; overheidsinstellingen en wetshandhaving, indien nodig; aanbieders van werknemergerelateerde diensten; gelieerde ondernemingen

Educatieve informatie

Nu of in de afgelopen 12 maanden verzameld?

Categorieën van bronnen

Zakelijk of commercieel doel waarvoor de informatie zal worden gebruikt

Categorieën van derden met wie persoonlijke gegevens worden gedeeld

Werknemers voor initiële tewerkstelling, anderszins vrijwillig. We verzamelen geen educatieve informatie van klanten.

Rechtstreeks van personen die informatie aan ons verstrekken; aanbieders van werknemergerelateerde diensten die u opdracht geeft gegevens met ons te delen

Interacties en transacties van werknemers.

Aanbieders van werknemergerelateerde diensten; gelieerde ondernemingen

Conclusies die worden getrokken uit alle hierboven genoemde informatie (zoals het maken van een profiel over voorkeuren, kenmerken, trends, predisposities, gedrag of houdingen)

Nu of in de afgelopen 12 maanden verzameld?

Categorieën van bronnen

Zakelijk of commercieel doel waarvoor de informatie zal worden gebruikt

Categorieën van derden met wie persoonlijke gegevens worden gedeeld

Digi-Key verzamelt en analyseert voorkeuren, gedrag en trends en creëert een klantprofiel en productsuggesties te bieden om de online klantervaringen te verbeteren. Digi-Key kan ook informatie over gedragsmatige dienstbetrekking verzamelen.

Analyses die intern en door serviceproviders worden uitgevoerd.

Uitvoeren van diensten om de klantervaring te verbeteren; bijhouden van accountinformatie; bieden van klantenservice; verifiëren van klantgegevens; controleren van gerelateerde interacties en transacties met klanten en werknemers; analyses; detectie en verbetering van beveiliging; verbetering van producten en services

Aanbieders en leveranciers van marketing- en reclamediensten; beveiligingsdiensten; leveranciers; aanbieders van werknemergerelateerde diensten; gelieerde ondernemingen

Recht om verwijdering aan te vragen. U hebt het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd. We kunnen persoonlijke gegevens opslaan wanneer dit is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer de informatie nodig is om een transactie te voltooien, om beveiligingsincidenten of illegale activiteiten te detecteren of te beschermen en voor wettelijke of nalevingsdoeleinden. Als we uw persoonlijke gegevens verwijderen, verliest u een persoonlijke ervaring met onze website en is de inhoud mogelijk niet zo relevant voor u. Als u een account bij ons hebt, wordt deze verwijderd en kunt u er geen toegang meer toe krijgen. U verliest ook uw account- en aankoopgeschiedenis. Zie de paragraaf ‘Een verzoek indienen’ hieronder om een verzoek tot verwijdering in te dienen.

Recht om u af te melden voor het verkopen van uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht u af te melden voor het verkopen van uw persoonlijke gegevens. Hoewel Digi-Key geen persoonlijke gegevens verkoopt in de traditionele zin van het verkopen van persoonlijke gegevens in ruil voor geld, kunnen bepaalde activiteiten van Digi-Key (zoals het delen van online-id's met derden) worden beschouwd als een verkoop onder de CCPA. We verkopen geen persoonlijke gegevens van consumenten jonger dan 16 jaar als we daadwerkelijk kennis hebben van de leeftijd van de persoon. Wilt u dat uw persoonlijke gegevens niet worden verkocht, raadpleeg dan u de paragraaf ‘Een verzoek indienen’ hieronder.

Een verzoek indienen. Om een verzoek in te dienen om de persoonlijke gegevens die we over u hebben, in te zien of om een verzoek in te dienen om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen, stuurt u een e-mail naar privacy@digikey.com of belt u ons op +1-855-820-1186. Wanneer u een verzoek indient om uw gegevens in te zien of te verwijderen, moet u uw voornaam, achternaam, e-mailadres en klant-id, indien van toepassing, opgeven.

Vul dit websiteformulier in om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens. U kunt ons ook bellen op +1-855-820-1186.

Gemachtigde agent. U kunt een bemachtigde agent aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen op grond van de CCPA. Gemachtigde agenten moeten bewijs overleggen dat zij gemachtigd zijn om namens u op te treden. We kunnen verzoeken van gemachtigde agenten weigeren die niet voldoende bewijs leveren dat zij gemachtigd zijn om namens u op te treden.

Verzoeken verifiëren. Om uw privacy te beschermen en de beveiliging te handhaven, zullen we stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we aan uw verzoeken voldoen. Bij verzoeken om gegevens in te zien of te verwijderen, proberen we bijvoorbeeld uw identiteit te koppelen aan de informatie die in onze bestanden is opgeslagen. Als we dat niet kunnen, zullen we u vragen om aanvullende identificatiegegevens te verstrekken. We gebruiken de informatie die u in uw verzoek verstrekt om uw identiteit of autoriteit te verifiëren om het verzoek in te dienen.

Recht op non-discriminatie. U hebt het recht niet gediscrimineerd te worden door Digi-Key voor het uitoefenen van uw privacyrechten onder de CCPA.

Bijwerkingen van deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring uit operationele, wettelijke of reglementaire redenen van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming vragen voor materiële wijzigingen in de Privacyverklaring als en waar dit vereist is door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming.

De ‘Datum van laatste wijziging’ bovenaan deze Privacyverklaring geeft aan wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met ons privacyteam en onze gegevensbeschermingsfunctionaris op privacy@digikey.com.

Onze EU-vertegenwoordiger is Digi-Key Electronics Germany GmbH, Theresienhöhe 11a, 80339 München, Duitsland. U kunt ook contact met ons opnemen via:

 • Buiten de E.U.
 • Digi-Key Electronics
 • 701 Brooks Avenue South
 • P.O. BOX 677
 • Thief River Falls, MN 56701-0677, VS
 • Gratis: +1-800-344-4539
 • Telefoon: +1-218-681-6674
 • Fax: +1-218-681-3380
 • E-mail: sales@digikey.com
 •  

 • Binnen de E.U.
 • Digi-Key Electronics
 • Telefoon: +31 53 484 9584
 • E-mail: eu.support@digikey.com

Telefoongesprekken met Digi-Key kunnen worden gecontroleerd en opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden.

© 2021 Digi-Key Electronics, alle rechten voorbehouden

Revisie 4.3