EUR | USD

Privacy beleid

Revisie 4.1

Digi-Key Privacyverklaring

DATUM VAN LAATSTE AANPASSING

20 februari 2020

Digi-Key respecteert uw recht op privacy. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wie we zijn, hoe we persoonlijke informatie over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de activiteiten van Digi-Key Corporation (zakendoen als Digi-Key Electronics) en haar groepsmaatschappijen, waaronder Digi-Key Electronics Germany GmbH and Digi-Key Services, Inc., waarnaar in deze privacyverklaring wordt verwezen als "Digi-Key".

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

We raden u aan deze Privacyverklaring volledig te lezen om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent. Als u echter alleen toegang wilt krijgen tot een bepaald gedeelte van deze Privacyverklaring, kunt u op de relevante link hieronder klikken om naar dat gedeelte te gaan.

Wat doet Digi-Key?

Digi-Key is een erkende distributeur van elektrische componenten en andere producten, met een hoofdkantoor in de VS maar met dochterondernemingen of geaffilieerde bedrijven in andere landen over de hele wereld.

Voor meer informatie over Digi-Key raadpleegt u het gedeelte "Over Digi-Key" van onze website.

Welke persoonlijke informatie verzamelt Digi-Key en waarom?

De persoonlijke informatie die we mogelijk over u verzamelen, valt grofweg in de volgende categorieën:

 • Informatie die u vrijwillig verstrekt
 • Bepaalde delen van onze website kunnen u vragen om vrijwillige persoonlijke informatie te verstrekken. We kunnen u bijvoorbeeld vragen om uw contactgegevens te verstrekken om een account bij ons te registreren, om een bestelling die u bij ons plaatst uit te voeren, om u te abonneren op onze nieuwsbrieven of andere marketingcommunicatie van ons en/of om vragen aan ons in te dienen. We verzamelen ook uw creditcardgegevens wanneer u een aankoop bij ons doet. De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd, en de redenen waarom u wordt gevraagd om deze te verstrekken, zullen u duidelijk worden gemaakt op het moment dat wij u vragen om uw persoonlijke informatie te verstrekken (tenzij dit duidelijk is uit de context).

  Als u opmerkingen achterlaat op de website, kan informatie die aan die opmerking is gekoppeld, zoals uw gebruikersnaam en het tijdstip van de post, worden opgeslagen. Informatie wordt ook verzameld via onze online klantenservice voor chatservice (zoals uw chat-inloggegevens en chatcommunicatie, die we monitoren voor kwaliteitsgarantie).

  Als de website gebruikers toestaat om inzendingen publiekelijk te plaatsen en u beslist om een inzending publiekelijk te plaatsen zodat deze op de website verschijnt, is het mogelijk dat uw naam op de website verschijnt in samenhang met uw geplaatste inzending.

 • Informatie die we automatisch verzamelen
 • Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij en onze externe serviceproviders of partners bepaalde informatie automatisch van uw apparaat verzamelen. In sommige staten en landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijke informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  In het bijzonder kunnen de automatisch verzamelde gegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, browsertype, besturingssysteem, datum en tijdstip van het bezoek, referentiewebsite, de bij de zoekmotor ingevoerde zoektermen om op onze website te komen, brede geografische locatie (bijv. locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie. Het kan ook informatie bevatten over hoe uw apparaat heeft samengewerkt met onze website, inclusief de geopende pagina's en geklikte links.

  Het verzamelen van deze informatie geeft een beter inzicht in de bezoekers die onze website bezoeken, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website voor hen interessant is. Deze informatie wordt gebruikt voor onze interne analysedoeleinden, om de kwaliteit en relevantie van onze website en diensten voor onze bezoekers te verbeteren en om de veiligheid van onze website te verbeteren.

  Sommige van deze informatie is noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en kan worden verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare volgtechnologie, zoals verder uitgelegd onder "Cookies en soortgelijke volgtechnologie" hieronder.

 • Informatie die we verkrijgen van bronnen van derden
 • Onze website kan links bevatten naar websites van derden, ingesloten inhoud die afkomstig is van of verband houdt met websites en services van derden, en knoppen van websites en services van derden (zoals knoppen voor het delen van sociale media). Van tijd tot tijd kunnen we persoonlijke informatie over u ontvangen van externe bronnen.

  Deze externe bronnen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, leveranciers, webanalysediensten van derden en sociale mediaplatforms, zoals YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. De soorten informatie die we van deze derde partijen kunnen ontvangen, omvat informatie over uw webactiviteit over hoe u omgaat met onze website en hun diensten en geaggregeerde analyses. We gebruiken deze informatie om onze website en diensten te verbeteren, informatie en advertenties te verstrekken en om verzamelde klikstatistieken en trends te kunnen analyseren.

Met wie deelt Digi-Key mijn persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:

 • aan aan ons gerelateerde bedrijven en gelieerde ondernemingen, partners en serviceproviders (bijvoorbeeld om de levering of verzending van bestelde producten te ondersteunen, functionaliteit te bieden op, of te helpen bij het verbeteren van de beveiliging van onze website, om reclameservices en webanalyse aan te bieden, of voor orderuitvoering of markt onderzoeksdoeleinden), of die anderszins persoonlijke informatie verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring of aan u worden meegedeeld wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen. We maken bijvoorbeeld gebruik van diensten van onze externe partners om apparaten te detecteren die zijn verbonden met fraude en andere soorten kwetsbaarheden voor informatiebeveiliging om de beveiliging op onze website en andere pagina's op internet te verbeteren.
 • aan een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij waarvan wij geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, (iii) als onderdeel van een rechtszaak of onderzoek, of (iv) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;
 • om referencecrediteerbureaus te crediteren voor identiteits- en kredietcontrole bij het plaatsen van een bestelling en periodiek als u een open account bij ons hebt;
 • aan een feitelijke of potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een daadwerkelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van enig deel van ons bedrijf, of als onderdeel van reorganisatie, faillissement of verandering in eigendomscontrole, op voorwaarde dat we informeren de ontvanger dat hij uw persoonlijke informatie alleen moet gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden vermeld;
 • aan een andere persoon met uw volmacht voor de openbaarmaking.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke informatie (alleen EER-bezoekers)

Als u een bezoeker van de Europese Economische Ruimte bent, hangt onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie af van de betreffende persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Normaal gesproken zullen we echter alleen persoonlijke informatie van u verzamelen (i) waar we de persoonlijke informatie nodig hebben om een contract met u uit te voeren, (ii) wanneer de verwerking in ons legitieme belang is en niet wordt overschreven door uw rechten, of (iii) waar wij hebben uw toestemming om dit te doen.

Als u vragen hebt over of meer informatie nodig heeft over de rechtsgrondslag waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onder Hoe contact opnemen met ons hieronder.

Cookies, vergelijkbare trackingtechnologie en externe dienstenleveranciers

We gebruiken cookies, webbakens, pixeltags en vergelijkbare trackingtechnologie (gezamenlijk "Cookies") om persoonlijke informatie over u te verzamelen en te gebruiken, inclusief voor op interesses gebaseerde advertenties. Voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken, waarom en hoe u cookies kunt beheren, raadpleegt u onze Cookieverklaring.

We kunnen verschillende externe dienstenleveranciers gebruiken om ons te helpen bij het aanbieden van onze website en diensten, bijvoorbeeld ontwikkeling en hosting van onze website en om ons te helpen het gebruik van onze website te begrijpen, bijvoorbeeld Google Analytics, om ons informatie te geven en u reclame met betrekking tot de website en onze producten en diensten aan te kunnen bieden. Wij kunnen ook informatie die betrekking op u heeft van deze externe dienstenleveranciers verzamelen of anderszins verkrijgen. Deze externe dienstenleveranciers kunnen informatie verzamelen, opslaan en delen zoals verder opgedragen door het privacy beleid van die externe leveranciers.

Google, Inc kan de verzamelde gegevens gebruiken om het gebruik van de website te traceren en onderzoeken, om rapporten op te stellen over de activiteiten ervan en deze te delen met andere Google, Inc.-diensten. Google, Inc. kan de verzamelde gegevens ook gebruiken om de reclame van zijn eigen reclamenetwerk te contextualiseren en personaliseren, om u reclame aan te bieden op basis van uw bezoek aan onze website en andere internetsites. U kunt het privacybeleid van Google hier bekijken: https://policies.google.com/privacy?hl=en, met meer informatie hier: https://www.google.com/policies/privacy/partners/ (inclusief informatie voer hoe te controleren hoe informatie wordt gedeeld via uw advertentie-instellingen) en hier: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

U kunt het verzamelen van de door Google Analytics gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door het downloaden en installeren van de browser plug-in, met meer informatie over hoe u zich kunt afmelden bij Google Analytics dataverzameling zoals hier geïnstrueerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze link bevat instructies voor het installeren van een opt-out-cookie op uw apparaat. Als gevolg hiervan wordt het verzamelen van gegevens door Google Analytics in de toekomst voor de site en voor deze browser verhinderd zolang de opt-out-cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Facebook biedt ook meer informatie over de informatie die het verzamelt en hoe het wordt gebruikt met betrekking tot reclame, samen met methoden om af te zien van het verzamelen en delen van informatie hier: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; en https://www.facebook.com/policy.php.

Hoe houdt Digi-Key mijn persoonlijke gegevens veilig?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie te beschermen die we over u verzamelen en verwerken. De maatregelen die we gebruiken, zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat past bij het risico van het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

In het bijzonder is de website van Digi-Key uitgerust met Secure Sockets Layer (SSL)-technologie. Online bestellingen bij Digi-Key kunnen alleen worden geplaatst vanuit een browser die SSL ondersteunt. Wanneer dit het geval is, gaat uw browser automatisch naar een veilige modus wanneer u aankopen doet. Als uw browser geen SSL ondersteunt of als u bestellingen wilt plaatsen met behulp van een andere methode dan de website, raadpleeg dan de Veelgestelde vragen voor bestellingen voor alternatieve bestelmethoden.

Als u een vraag over onze website wilt rapporteren, kunt u ons een e-mail sturen op security@digikey.com.

Internationale gegevensoverdrachten

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt in andere landen dan het land waar u woonachtig bent. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten in uw land en die in sommige gevallen mogelijk niet dezelfde bescherming bieden.

Onze websiteservers bevinden zich met name in de VS en onze groepsmaatschappijen en externe serviceproviders en partners zijn wereldwijd actief. Dit betekent dat wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen, we deze in elk van deze landen kunnen verwerken.

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze Privacykennisgeving. Deze omvatten het implementeren van de standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie, waar dit passend is, die op verzoek kunnen worden verstrekt. We hebben vergelijkbare passende waarborgen geïmplementeerd bij onze externe dienstverleners en partners en verdere details kunnen ook op verzoek worden verstrekt.

Dataretentie

We bewaren persoonlijke informatie die we van u verzamelen als we een voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om u de door u gevraagde service te bieden of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale, compliance- of boekhoudkundige vereisten).

Wanneer er geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak is om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we uw persoonlijke informatie bewaren en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Uw gegevensbeschermingsrechten

U hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Als u uw persoonlijke gegevens wilt openen, corrigeren, bijwerken of vragen om verwijdering, kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder “Hoe contact met ons opnemen" hieronder.
 • Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons vragen om verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of portabiliteit van uw persoonlijke gegevens te vragen. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens onder “Hoe contact met ons opnemen" hieronder.
 • U hebt het recht om u op elk gewenst moment af te melden voor marketingcommunicatie. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link "uitschrijven" of "afmelden" in de marketing-e-mails die we u sturen. Als u zich wilt afmelden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing), neemt u contact met ons op via de contactgegevens onder "Hoe contact met ons opnemen" hieronder.
 • Evenzo, als we uw persoonlijke gegevens hebben verzameld en verwerkt met uw toestemming, dan kunt u op elk moment uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die we voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw persoonlijke informatie die is uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.
 • U hebt het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit te klagen over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte zijn hier beschikbaar.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten ten aanzien van gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Kinderen

De website is niet bedoeld om persoonlijke informatie te vragen, te verzamelen of te verwerken van personen jonger dan 16 jaar. Als u een ouder of voogd bent, neem dan contact met ons op als u denkt dat informatie over een kind door ons is verzameld via onze website.

Niet traceren

Momenteel houdt de website geen rekening met "niet volgen"-instellingen in webbrowsers en biedt deze u niet de mogelijkheid om te vragen dat wij uw gebruik van haar diensten niet volgen.

Websites van derden

De Digi-Key-website kan links naar andere websites bevatten. Digi-Key kan geen verantwoordelijkheid nemen voor persoonlijke informatie die op deze websites van derden wordt verzameld, en Digi-Key bewaakt of aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of inhoud van deze andere websites.

Bijwerkingen van deze Privacykennisgeving

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming vragen voor materiële wijzigingen in de Privacyverklaring als en waar dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt door de “Datum van laatste wijziging" bovenaan deze Privacyverklaring aan te vinken.

Hoe contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met ons privacyteam en onze gegevensbeschermingsfunctionaris op privacy@digikey.com.

Onze EU-vertegenwoordiger is Digi-Key Electronics Germany GmbH, Theresienhöhe 11a, 80339 München, Duitsland. U kunt ook contact met ons opnemen op:

 • Buiten de E.U.
 • Digi-Key Electronics
 • 701 Brooks Avenue South
 • P.O. BOX 677
 • Thief River Falls, MN 56701-0677
 • Gratis: 1-800-344-4539
 • Telefoon: 218-681-6674
 • Fax: 218-681-3380
 • E-mail: sales@digikey.com
 • Binnen de E.U.
 • Digi-Key Electronics
 • Telefoon: +31 53 484 9584
 • E-mail: eu.support@digikey.com

Telefoongesprekken met Digi-Key kunnen worden gecontroleerd en geregistreerd voor kwaliteitsdoeleinden.

© 2020 Digi-Key Electronics, alle rechten voorbehouden

Revisie 4.1