EUR | USD

Omrekencalculator wet van Ohm

Over:

De wet van Ohm legt de relatie tussen spanning, stroom en weerstand uit door te stellen dat de stroom door een geleider tussen twee punten direct evenredig is met het potentiaalverschil over de twee punten.

Definitie van de wet van Ohm

Een wet die een relatie legt tussen het spanningsverschil tussen twee punten, de elektrische stroom die ertussen vloeit en de weerstand van het stroompad. Mathematisch stelt de wet dat V = IR, waarbij V het spanningsverschil is, I de stroom in ampère en R de weerstand in ohm. Voor een gegeven spanning betekent een hogere weerstand een lagere stroomsterkte.

Twee willekeurige waarden invoeren en op Berekenen klikken om de overige waarden te berekenen.

Spanning:
V
Stroom:
A
Weerstand:
Ω
Vermogen:
W

Aanverwante producten: