Gegevensbeheer met SmartSolutions™

Het belang van gegevens

Jarenlang hebben fabrikanten het belang van gegevens onderkend, maar erop vertrouwd deze handmatig te verzamelen: dat betekent dat iemand van de ene machine naar de andere loopt, productiviteitsfactoren en hoeveelheden uitval opschrijft en deze metrieken vervolgens op whiteboards zet waar de medewerkers ze kunnen bekijken. Ditzelfde kan worden gezegd voor onderhoudspersoneel dat af en toe apparatuur op te veel trillingen of te hoge temperatuur test, maar waar deze controles soms met weken tussenruimte worden uitgevoerd. Dit kost allemaal te veel tijd en de gegevens worden met te grote tussenpozen verzameld om kleine problemen te kunnen detecteren.

Toegang tot real-time gegevens heeft onmiddellijk invloed op ieder fabricageproces. Hiermee kunnen fabrikanten de productiviteit volgen en snel antwoord tre krijgen op vragen als "Is de opbrengst optimaal? Zo niet, hoe komt dat?" Hierdoor kan ook voor onderhoudsdoeleinden de gezondheid van de apparatuur worden bewaakt om problemen vóór te zijn.

Klein beginnen, snel groot denken

Al te vaak geeft een bedrijfsstrategie een toekomstbeeld, maar ontbreekt er een activiteitenplan om daarnaartoe te groeien. In het traject naar een slimme fabriek is momentum het allerbelangrijkste, en daarom moet met ideeën over pilotprojecten en het verzamelen van bruikbare gegevens worden gestart om te helpen beslissen welke projecten voldoende waarde genereren om deze naar het volgende niveau te tillen.

Banner heeft oplossingen om klein te beginnen en biedt daarbij de mogelijkheid de beste ideeën op te schalen. Er zijn al SmartSolutions™ beginnerssets voor minder dan $ 1000 verkrijgbaar, die beschikken over draadloze sensoren met batterijvoeding en alles bieden wat u verder nodig hebt om een aanvang te maken met het bewaken van apparatuur. Er zijn verschillende sets beschikbaar, afhankelijk van het soort sensor dat u nodig hebt. Zo zijn er sensoren voor druk, vloeistofpeil, trilling, temperatuur en vochtigheidsgraad en er is ook en set met alle vier sensoren. Deze sets worden geleverd inclusief de draadloze gateway met een ingebouwd gsm-modem om de gegevens naar de cloud te zenden. Een drie maanden durend proefabonnement op een gegevensbundel en de Banner CDS (Cloud Data Services) is inbegrepen zodat u onmiddellijk binnen een internetbrowser uw gegevens op een dashboard kunt bekijken.

Een voorbeeld van een van de SmartSolutions beginnerssets van Banner Engineering. (Bron afbeelding: Banner Engineering)

Nadat u ontdekt hebt welke ideeën en gegevens het waardevolst zijn, maakt Banner het eenvoudig om het momentum op te pakken en op te schalen door eenvoudig meer sensoren aan de bestaande beginnerssets toe te voegen. Onze producten bieden voldoende ruimte om uw slimme fabriek uit te bouwen, met de mogelijkheid systemen te ontwikkelen die duizenden gegevenspunten kunnen bewaken.

In deze dashboardvoorbeelden wordt een motor door de SmartSolutions beginnerssets van Banner Engineering bewaakt. (Bron afbeelding: Banner Engineering)

In de nieuwe driedelige, door DigiKey Electronics gepresenteerde, serie Future Factories van Banner Engineering hoort u meer over de toekomst van fabrieksautomatisering.

Achtergrondinformatie over deze auteur

Image of Matt Negaard

As the Director of Business Development for Industrial Wireless at Banner Engineering, Matt is responsible for leading the strategic direction for the new end-to-end solutions solving customer problems with Banner sensors, wireless networks, and cloud solutions. He has spent 20 years in various roles in business development and leading product strategy for sensors, wireless, and software products companies. Matt gets to put his background to use every day in his role of identifying and creating sensor-to-software solutions for the industrial markets that are ready to engage in the Internet of things today.

More posts by Matt Negaard