Voedingen - extern/intern (niet op printplaat)

12 Resultaten
Voedingen - extern/intern (niet op printplaat) Categorieën

Over voedingen - extern/interne (off-board)


De term "voeding" verwijst naar een toestel dat elektrische energie afkomstig van een bron omzet of aanpast in een vorm die bruikbaar is voor een ander toestel, waarbij de omzetting van wisselstroom in gelijkstroom met laag voltage voor gebruik met elektronische toestellen een gangbaar voorbeeld is. "Off-board" types zijn ontworpen om in een eindtoepassing te worden bevestigd op een andere wijze dan rechtstreekse bevestiging aan een gedrukte schakeling. Zij worden verder ingedeeld volgens belangrijke onderscheidende kenmerken, zoals het soort elektrische aanpassing dat wordt uitgevoerd, de fysieke vormfactor, of een specifieke toepassing of doel waarvoor een product is ontworpen.