Digi-Key beleid tegen vervalsing

Doel

De introductie van vervalste producten in onze toeleveringsketen verhinderen door het volgen van strikte vermjidings,- beperkings- en regelgevingsprocedures.

Normen

Digi-Key Corporation zorgt ervoor dat haar vereisten, werkwijzen en methoden met betrekking tot onderdelenbeheer, leveranciersbeheer, inkoop en responsstrategieën zodanig zijn ontworpen dat ze de intenties van de norm SAE AS5553 met betrekking tot de vervalsing van elektronische onderdelen volgen.

Aanschaf van het product

Binnen de branche groeit de bezorgdheid over het feit dat klanten en distributeurs zonder het te weten alternatieve, vervalste producten kopen die tegen lage prijzen worden aangeboden. Digi-Key streeft ernaar om haar klanten alleen producten van de hoogste kwaliteit te leveren. Digi-Key schaft producten alleen aan via onze erkende fabrikanten en leveranciers, om te kunnen verzekeren dat deze nieuw en authentiek zijn, dat ze volledig door garantie van de directe leverancier worden gedekt en dat er nauwkeurige, actuele technische gegevens beschikbaar zijn. Digi-Key schaft geen producten aan van andere bronnen dan erkende fabrikanten en leveranciers. Digi-Key koopt geen gereviseerde producten in voor herverkoop. Erkende fabrikanten en leveranciers worden voortdurend beoordeeld aan de hand van de gegevens van GIDEP met betrekking tot productwaarschuwingen en kwaliteit van leveranciers, om vast te stellen hoe deze in het verleden te werk gingen.

Traceerbaarheid van het product

Digi-Key handhaaft de traceerbaarheid tot aan de OEM voor aankopen van erkende leveranciers, door de originele aankooporders en andere ontvangstdocumenten, waaronder de Conformiteitsverklaring van de fabrikant, voor de voorgeschreven periode te bewaren.

Retourneren van het product

Digi-Key volgt een strikt teruggavebeleid dat het volgende omvat:

  • Bevestiging van de traceerbaarheid van het product van Digi-Key tot aan de klant, inclusief originele aanschafdatum, onderdeelnummer en hoeveelheid.
  • Inspectie bij binnenkomst om te verzekeren dat alle onderdelen onbeschadigd zijn en in de originele verpakking zitten.
  • Test op statische niveaus en vochtigheidsniveaus, waar van toepassing, en zo nodig herhaling van het bakproces.
  • Wanneer de verpakking van de fabrikant kapot is, wordt door de product managers van Digi-Key bepaald of het product in de verpakking authentiek is, op grond van de verschillende door de oorspronkelijke fabrikant gebruikte authenticatietechnieken.
Alleen onderdelen die aan deze strenge standaards voldoen, mogen opnieuw in de inventaris worden opgenomen.

Rapportage

Digi-Key rapporteert alle gevallen van vervalste onderdelen, zoals het hoort, aan interne organisaties, fabrikanten, klanten, GIDEP en strafrechtelijke onderzoeksautoriteiten.